Team

DESKUNDIG EN ENTHOUSIAST TEAM Samen zijn we OBS Villa Vlinderhof Goed onderwijs vraagt om een gedreven team. Op OBS Villa Vlinderhof zijn we trots op onze medewerkers. Met elkaar vormen we een groep enthousiaste professionals van verschillende leeftijden met een verscheidenheid aan belangstelling, deskundigheid en ervaring. We ondersteunen elkaar zoveel mogelijk en werken continu aan […]

Tweede locatie

ONDERWIJS GROEP 8 OP TWEEDE SCHOOLLOCATIE Dislocatie OBS Villa Vlinderhof in Waalwijk Op OBS Villa Vlinderhof heeft de afgelopen jaren een forse groei van het aantal leerlingen plaatsgevonden. Hierdoor zijn er momenteel in het hoofdgebouw onvoldoende klaslokalen voor alle leerlingen. De groepen 8 maken nu gebruik van een tweede locatie op De Gaard naast sporthal […]

Diversiteit

LEREN VAN ELKAARS VERSCHILLEN Diversiteit biedt alle kansen OBS Villa Vlinderhof is een school met een grote diversiteit aan leerlingen. Elke leerling is anders en alle leerlingen verdienen aandacht en ondersteuning. We streven ernaar dat elk kind zich kan ontwikkelen en ontplooien. Op school maken kinderen kennis met onderlinge verschillen en overeenkomsten. Het onderwijsleerproces is […]

Professionals

PROFESSIONALS VOORTDUREND IN ONTWIKKELING Leerkrachten in ontwikkeling Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, verdienen kinderen goede leerkrachten. Daarom zijn niet alleen de leerlingen, maar ook de professionals binnen onze organisatie continu in ontwikkeling. Dankzij het integraal personeelsbeleid kunnen leerkrachten uitstekend hun werk doen. Hierbij worden de kennis en vaardigheden van de leerkrachten steeds afgestemd op […]

Onderwijskwaliteit

ALLE OGEN GERICHT OP ONDERWIJSKWALITEIT SAMEN MET MR Hoge kwaliteitsnorm waarborgen Kwaliteitszorg op OBS Villa Vlinderhof is het geheel van een samenhangend beleid, concrete doelstellingen en goed management om de benodigde acties en controles uit te voeren, waarmee we als school de gewenste kwaliteit leveren en ook voortdurend kunnen verbeteren. Kwaliteit mag geen toeval zijn. […]

Missie en visie

INSPIREREND OPENBAAR ONDERWIJS IN DRIESSEN Samen verantwoordelijk voor elkaar Op OBS Villa Vlinderhof wordt gewerkt vanuit een heldere onderwijsvisie. In deze visie is ieder kind uniek en heeft elk kind zijn eigen talent. Door juist op de diverse leerstijlen van de leerlingen in te spelen, wordt steeds gezorgd voor veel succeservaringen, welke zorgen voor zelfvertrouwen […]

Pedagogisch klimaat

KINDEREN ACTIEF BETREKKEN BIJ EIGEN ONTWIKKELING Goed onderwijs vraagt om een sterk pedagogisch klimaat OBS Villa Vlinderhof gelooft in de kracht van een sterk pedagogisch klimaat. Een veilig pedagogisch klimaat omvat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van de kinderen en is een absolute voorwaarde om leerlingen in staat te stellen zich te kunnen […]

Openbaar onderwijs

SAMEN WERKEN AAN OPENBAAR ONDERWIJS Openbaar onderwijs is elkaar ontmoeten OBS Villa Vlinderhof is een openbare basisschool met een heldere onderwijsvisie. Alle kinderen voelen zich welkom, ongeacht godsdienst, milieu of politieke overtuiging van de ouders. We gaan er dan ook vanuit dat iedereen, ondanks verschillende overtuigingen, begrip en respect heeft voor de ander. Openbaar onderwijs […]