REGELS VERLOF EN VERZUIM

Leerplicht en verlof

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus niet zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Voor verlof dient u in alle gevallen, bij voorkeur zes weken voorafgaand aan het verlof, middels Social Schools de aanvraag te versturen. Op OBS Villa Vlinderhof wordt verlof alleen gegeven indien er sprake is van een zwaarwichtige reden.

Meer informatie kunt u vinden in de schoolgids. Overleg bij specifieke vragen over verlofdagen met Mariëlle Vercammen, de directeur van onze school.