KINDEREN ACTIEF BETREKKEN BIJ EIGEN ONTWIKKELING

Goed onderwijs vraagt om een sterk pedagogisch klimaat

OBS Villa Vlinderhof gelooft in de kracht van een sterk pedagogisch klimaat. Een veilig pedagogisch klimaat omvat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van de kinderen en is een absolute voorwaarde om leerlingen in staat te stellen zich te kunnen ontwikkelen. Al vanaf de eerste schooldag wordt hieraan gewerkt, waarbij de eerste weken als Gouden weken fungeren. Hierin wordt de basis gelegd voor een prettige en vertrouwde sfeer in de klas. Het pedagogisch klimaat is van groot belang bij de sociale en emotionele ontwikkeling.

Je mag zijn wie je bent

Het is van groot belang dat kinderen ervaren dat ze zichzelf mogen zijn. Op OBS Villa Vlinderhof ervaren de leerlingen, professionals en ouders veiligheid en geborgenheid. Leerlingen voelen zich prettig in een schoolomgeving waar iedereen anders is, maar elk kind zichzelf mag zijn. Samen zorgen we ervoor dat iedereen erbij hoort. Kinderen leren te reflecteren op hun eigen handelen, zowel op sociaal als cognitief vlak.

Verantwoordelijk en betrokken

Feedback geven en ontvangen vraagt tijd en oefening, daarom wordt hier al vroeg mee begonnen. Kinderen leren om tips en tops te geven en ontvangen bij o.a. samenwerkingsopdrachten, lessen sociale en emotionele ontwikkeling, conflictsituaties, burgerschap en taallessen. In de hogere groepen wordt dit ook gestimuleerd en geoefend d.m.v. spreekbeurten en boekbesprekingen. Ook de ontwikkeling van zelfvertrouwen komt aan bod. Het vieren van succeservaringen van de kinderen is heel waardevol; kinderen groeien door deze ervaringen.
Om de intrinsieke motivatie van de leerlingen te stimuleren, worden de kinderen zelf actief betrokken bij hun eigen leerproces. We willen graag van hen weten hoe het gaat, waar ze tegenaan lopen op school en wat ze nog graag zouden willen oefenen. De school voert niet alleen gesprekken met ouders, maar ook zogenaamde kindgesprekken met de kinderen zelf.