AFSPRAAK IS AFSPRAAK

Protocollen OBS Villa Vlinderhof bieden helderheid

Om voor iedereen duidelijkheid te scheppen, worden er binnen de school heldere afspraken gemaakt over diverse voorkomende onderwerpen. Soms omdat ouders dat wensen, soms omdat het team dat wenst of omdat het wettelijk is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Op OBS Villa Vlinderhof maken we de afspraken met degenen die ze moeten uitvoeren. Veel afspraken zijn beschreven in de vorm van een protocol. Een protocol geeft aan hoe de werkwijze is in een bepaalde situatie en welke afspraken er bestaan.

Downloads

Zorgdocument