ONDERWIJS GROEP 8 OP TWEEDE SCHOOLLOCATIE

Dislocatie OBS Villa Vlinderhof in Waalwijk

Op OBS Villa Vlinderhof heeft de afgelopen jaren een forse groei van het aantal leerlingen plaatsgevonden. Hierdoor zijn er momenteel in het hoofdgebouw onvoldoende klaslokalen voor alle leerlingen. De groepen 8 maken nu gebruik van een tweede locatie op De Gaard naast sporthal De Slagen. Ook de volgende schooljaren zal, naast de hoofdlocatie, gebruik gemaakt worden van deze dislocatie.

Het tweede schoolgebouw is ruim opgezet en biedt alle ruimte voor alle leerlingen en de leerkrachten.