ONDERWIJS GROEP 7 EN 8 OP TWEEDE SCHOOLLOCATIE

Dislocatie OBS Villa Vlinderhof in Sprang-Capelle

Op OBS Villa Vlinderhof heeft de afgelopen jaren een forse groei van het aantal leerlingen plaatsgevonden. Hierdoor zijn er momenteel in het hoofdgebouw onvoldoende klaslokalen voor alle leerlingen. De groepen 7 en 8 maken nu gebruik van de lokalen van voormalige basisschool De Koningsschool aan de Rembrandtlaan 18 in Sprang-Capelle. Ook de volgende schooljaren zal, naast de hoofdlocatie, gebruik gemaakt worden van deze dislocatie.

Het tweede schoolgebouw is ruim opgezet en biedt alle ruimte voor alle leerlingen en de leerkrachten. Ook Mikz kinderopvang maakt inmiddels gebruik van enkele ruimtes, om ook op deze locatie BSO te kunnen verzorgen.