BABY- EN PEUTERGROEP OP SCHOOL

Elkaar blijvend verwonderen en inspireren

Mikz kinderopvang biedt op Kindcentrum Villa Vlinderhof professionele opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 13 jaar. Baby’s zijn van vanaf 0 tot 2 jaar welkom in de babygroep. In deze babygroep wordt, wat betreft eten en slapen, zoveel mogelijk het ritme van thuis gevolgd. Er wordt aantrekkelijk spelmateriaal aangeboden dat past bij de ontwikkelingsfasen van deze jonge kinderen.

De peutergroep is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar ter voorbereiding op de basisschool. In de peutergroepen wordt gewerkt met een vast dagritme. Voorlezen, liedjes zingen, knutselen, eten en drinken. Maar de peuters gaan natuurlijk ook naar buiten om heerlijk te spelen. De activiteiten sluiten aan bij de ontwikkelingsfasen van de kinderen. Er wordt gewerkt met een VVE- programma. Door de samenwerking met OBS Villa Vlinderhof worden kinderen goed voorbereid en is de stap naar de basisschool minder groot.

Pedagogische visie Mikz kinderopvang

Mikz vindt het belangrijk dat elk kind de optimale kans krijgt om zich te ontwikkelen. Het bieden van een rijke speel-leeromgeving met ongevormd open materiaal en activiteiten passend bij de ontwikkelingsfasen van het jonge kind staan hierin centraal. De grote kracht van de kinderopvang is dat kinderen in een groep bij elkaar zijn. Alle medewerkers van Mikz zijn gekwalificeerd. Regelmatige scholing is een onderdeel om de professionaliteit op niveau te houden.

Klik hier voor meer informatie over Mikz kinderopvang