EEN GOEDE START ALS BESTE BASIS

Ontwikkeling wordt spelenderwijs gestimuleerd

OBS Villa Vlinderhof maakt, samen met de kinderopvang en peuterspeelzaal, deel uit van Kindcentrum Villa Vlinderhof. Eén locatie voor peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en openbaar basisonderwijs, centraal gelegen in Landgoed Driessen. Kindcentrum Villa Vlinderhof is gevestigd in een modern gebouw en biedt kinderen een rijke speel-leeromgeving. Door gebruik te maken van elkaars expertise wordt het mogelijk de organisaties goed op elkaar af te stemmen.

Peuters worden voorbereid op de basisschool

De ontwikkeling van kinderen wordt spelenderwijs gestimuleerd. De peuters worden zo voorbereid op het basisschoolonderwijs. Door de prettige onderlinge contacten zijn veel kinderen, voordat ze starten in groep 1, al erg vertrouwd met de locatie en alle medewerkers.

Samen onder één dak biedt veel voordelen

  • Kinderen groeien op in een vertrouwde omgeving;
  • Persoonlijk contact tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers;
  • Peuters en onderbouwleerlingen hebben gezamenlijke activiteiten;
  • Geen drempel bij de overgang van de peutergroep naar groep 1-2;
  • Kinderen worden spelenderwijs voorbereid op het basisonderwijs.