VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG OP SCHOOL

Buitenschoolse opvang is prettig geregeld

Voor leerlingen op OBS Villa Vlinderhof is het mogelijk om gebruik te maken van voor- en naschoolse opvang. De opvang is in handen van professionals en vindt plaats in het geoutilleerde gebouw van KIndcentrum Villa Vlinderhof. De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door Mikz Kinderopvang, BSO Koning Groen en BSO Ruige Wilde Beren.

Kindcentrum Villa Vlinderhof biedt

  • Voorschoolse opvang: van 7.30 uur – 8.30 uur (in combinatie met BSO)
  • Naschoolse opvang: na schooltijd tot 18.30 uur
  • Voor- en naschoolse opvang tijdens de schoolvakanties
    en op schoolvrije dagen: van 7.30 uur – 18.30 uur

Er wordt gewerkt met drie basisgroepen. Elke basisgroep heeft vaste pedagogische medewerkers en beschikt elk over een eigen ruimte. De kinderen starten met drinken en fruit eten, waarna de kinderen zelf kiezen voor een activiteit. Kindcentrum Villa Vlinderhof biedt een programma met activiteiten dat is afgestemd op kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar, zoals sportclinics, handenarbeid, toneel en speel- en bouwhoeken. De sportclinics worden gegeven door een sportdocent en vinden plaats in de sportzaal van het kindcentrum. Verdere informatie over de samenwerkende partners kunt u vinden op de verschillende websites.

Klik hier voor meer informatie over Koning Groen.

Klik hier voor meer informatie over Ruige Wilde Beren.

Klik hier voor meer informatie over Mikz kinderopvang.